Människosonen | Dan 7:13-14

Människosonen | Dan 7:13-14

Daniel 7:13-14: I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.
Som ni et så har vi en pågående serie på kvällarna där vi inför Herrens måltid fokuserar på Jesus Kristus och hans verk genom Gamla Testamentet. Vi är ju en församling som fullt ut tror att hela bibeln är Guds ord och det inkluderar i allra högsta grad Gamla testamentet. I och med denna predikoserie så hoppas vi att vi kan få en bättre förståelse för att Jesus är den som hela Gamla testamentet ser fram emot samtidigt som vi ju vet att Jesus är den Nya Testamentet talar om och Jesus är den vi i nutid kommer ihåg genom nattvarden och följer i våra liv, enskilt och tillsammans. Jesus är vår Herre.
Ikväll ska vi tita på en bok som jag älskar. Daniels bok. Och vi ska titta på en specifik person som Daniel talar om, nämligen Människosonen. Vi läste i texten att Daniel hade en syn/vision/dröm om natten. Daniel var en man som i sin ungdom blev tagen av Babylonierna när Juda föll ca 600 år före Kristus. Han blev utbildad i Babylon och blev genom Guds försyn en mycket högt uppsatt man i det riket. Daniel var en profet som fick många profetior som är underbart exakta. Hela Daniels bok är mycket intressant att läsa.
Denna texten kommer i en tid när allt är upp-och-nedvänt. Daniel blev ju tagen av Nebukadnessar som var Babyloniernas härskare. Under tiden Judarna var i fångenskap i Babylon så hände det sig att det Medo-persiska riket tog över makten över det största riket som fanns i den kända världen och utökade det. Så mitt i denna omvälvande tid fick Daniel en syn om natten.
Denna synen är en framtidssyn som handlar om 4 varelser och dessa 4 varelser är bilder på olika kungar och dess riken och hur de ska utöva makt på jorden. Jorden kommer att ha krig och elände. Det ena riket kommer efter det andra. Och så i slutet på denna synen, när den fjärde varelsen är vid makten, så får Daniel se någon han kallar den Gamle av dagar som sätter sig på en tron av eldslågor för att döma och böcker öppnas och den färde varelsen kastas i eld. Det står att varelsernas tid var bestämda till tid och stund. Så kommer vi till vår text.
I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.
Vers 21 och 22 talar om vad synen betyder och det står att det var krig mot de heliga som besegrades tills den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning.
Jag tror att denna syn som Daniel hade är en syn om framtiden i hans tid men som har delar som fortfarande är framtid idag. Idag ser vi krig mot våra bröder och systrar över hela jorden. De blir dödade för sin tro. Vi sörjer med dem men samtidigt så vet vi att en dag så kommer den Gamle av dagar och påbörjar sin domsprocess och då gör han det genom att ge en som liknar en människoson all makt, ära och rike och alla folk, stammar och språk ska tjäna Människosonen.
Så vem är nu detta som ska komma som en Människoson och döma jorden och dess folk? Vem är det som ska få all makt, all ära och alla rike? Vem är det som alla folk, stammar och språk ska tjäna?
Låt oss gå 600 år framåt i tiden. Jesus kommer in på scenen. Och bland en av de första miraklerna i Markusevangeliet 2 så gör han så att en lam man kan gå igen. Ni kanske kommer ihåg berättelsen. Den lames fyra kompisar kommer och sänker ner honom till Jesus genom ett nyöppnat hål i taket. Jesus tittar på den lame och säger ”Dinasynder är förlåtna”. De skriftlärda blir irriterade eftersom bara Gud kan förlåta synder. Men Jesus svarar ”för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig” – och nu talade han till den lame: “Res dig, ta din bädd och gå hem!” Då reste mannen sig upp, och genast tog han sin bädd och gick ut…
Såg ni vad Jesus kallade sig själv? Just det Människosonen. Och om ni tittar i evangelierna så kallar sig Jesus Människosonen hela tiden. 83 gånger närmare bestämt. Men det som Daniel säger om Människosonen verkar ju inte passa jättebra med vad Jesus gjorde, eller?
När jag sa att jag tror att vissa delar av Daniels syn fortfarande är framtid för oss så är det detta jag menar. Jesus kallar sig själv Människosonen men så går han och dör och uppstår. Vad hände med böcker som öppnas och dom som kommer genom Människosonen som kommer med himmelens skyar?
Vänd med mig till Matt 14:60. Jesus har precis fängslats och förhörs av översteprästerna och hela stora rådet. Och Jesus är tyst. Då händer detta: Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: “Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?” 61 Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: “Är du Messias, den Välsignades son?” 62 Jesus svarade: “Jag Är[p]. Och ni ska få se[q] Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.”
Vi må ha det svårt som kristna i världen ibland. Många av våra syskon i Herren lider och dödas i massor. Vi får utstå allehanda förtal och attacker för att vi tillhör Herren men låt oss då komma ihåg att en dag så kommer den Gamle av dagar sätta sig på sin tron av eld och öppna böckerna och då kommer människosonen! Vår Herre Jesus Kristus för att döma världen och för att ta alla folk, stammar, språk och riken i besittning. Vår Herre är den som segrade över döden. Han är den som friköpte oss med sitt dyra blod så att vi kan få tillhöra honom och han är den som slutligen kommer att segra!
Men fram till dess så gör vi det vår Herre kallar oss till och kommer ihåg genom Brödet och Vinet vad han gjorde på korset för oss.