För dig som är ny

För dig som är ny

Vi möts till gudstjänst i Fågelbergskyrkan i Mölndal, på Östra Falkgatan 9.

Seminarium kl 9:30:  Om det är så att du är intresserad av att bli medlem och därför vill förstå lite mer om hur vår församling fungerar och vad vi tror på är du välkommen till en medlemskurs. Vi kan också komma att ha andra seminarier om intressanta ämnen parallellt under samma tid. Titta i vår kalender för att se vilka seminarier som hålls just denna söndag.

Gudstjänst kl 10:30: I förmiddagsgudstjänsten samlas vi till gemensam tillbedjan – Guds ära står i centrum och vi följer den reformerade kyrkans tradition att läsa Bibeln, be utifrån Bibeln, sjunga utifrån Bibeln och predika utifrån Bibeln. Det står vanligtvis någon vid dörren för att välkomna dig och hjälpa dig om du har frågor. Gudstjänsten är ca 2 timmar lång, varav ca 45 minuter (ibland upp till en timme) är en bibelutläggande predikan. Under tiden predikan pågår har barnen, upp till ca 7 år, en egen samling med en berättelse ur Bibeln, sång och lek.

Efter gudstjänsten serveras fika, vilket är ett utmärkt tillfälle att sitta ner och lära känna församlingen bättre.

Kvällsgudstjänst kl 17:00: Varannan vecka möts vi igen för att avsluta dagen tillsammans med en kortare gudstjänst. Här fokuserar vi mer gemenskapen oss emellan. Vi delar angelägna böneämnen och lyssnar på en kort predikan för att sedan avsluta med att fira Herrens måltid tillsammans. Under denna tid har vi ingen organiserad barnsamling men vi brukar ställa upp ett bord med lite pennor och papper.

Välkommen!