Abraham offrar Isak | 1 Mos 22:1-19

Abraham offrar Isak | 1 Mos 22:1-19

Ikväll ska jag tala om en text i 1:a Mosebok som många har hört. Det är lite av e problemtext som jag brottades med som ung. Jag undrade länge varför den finns med i bibeln och vad den säger om Gud. Vi får se. Jag ska läsa texten först. Öppna era biblar till 1 Mos 22:1-19. Vi har kommit till en tid i Abrahams liv när han har fått sonen Isak som han lovades. Isak är nu en äldre pojk/yngre man. Vi läser:
En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: ”Abraham!” Han svarade: ”Ja, här är jag.” Då sade han: ”Ta din son Isak, din ende son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig.”
Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer, gav han sig i väg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. På tredje dagen lyfte Abraham blicken och fick se platsen på avstånd. Han sade då till sina tjänare: ”Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er.”
Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. Isak sade till sin far Abraham: ”Far!” Han svarade: ”Jag är här, min son.” Han sade: ”Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” Abraham svarade: ”Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” Så fortsatte de sin vandring tillsammans.
När de kom fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak[e] och lade honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son.
11 Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: ”Abraham! Abraham!” Han svarade: ”Jag är här.” Då sade han: ”Lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud, när du inte ens har undanhållit mig din ende son.”
13 Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. I dag säger man: Berget där Herren förser.
Herrens ängel ropade igen till Abraham från himlen:”Jag svär vid mig själv, säger Herren: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, ska jag välsigna dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade, [g] därför att du lyssnade till min röst.”
19 Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare, och de bröt upp och gick tillsammans till Beer-Sheba. Och Abraham bodde i Beer-Sheba.

Är det en lätt text? Den kan ses som svår att förstå. Varför finns denna berättelsen med i Bibeln? Svaret på den frågan är det enda jag vill att ni ska ta med er från ikväll.
Ni kanske vet att man i Islam firar en högtid som heter Eid al Adha för att komma ihåg att Abraham nästan offrade sin son. Man firar den för att komma ihåg vikten av att förneka sig själva inför Allah. Är det detta vi ska förstå från denna händelse? Nej det tror jag inte. Men jag tror att om vi stannar i denna berättelsen så kommer vi inte att förstå den. Så hur kan vi förstå texten?. Det skulle ju kunna vara så att texten var en slumpmässigt vald episod om en stenåldersgubbe som handlade på ett konstigt sätt. Följ med mig på en överväldigande vändning.
Abraham går till ett område som kallas Moria land för att Gud har sagt att han ska offra sin ende son, Isak, på ett berg där.
Var ligger Moria land? Slå upp 2 Krön 3:1. Det står såhär: Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på Moria berg. Moria berg är tempelklippan i Jerusalem. Men vår berättelse äger ju rum långt innan den staden finns.
Men i alla fall. Abraham ska offra den son som han tror att löftet ska uppfyllas igenom. Det är nog omöjligt att tänka sig in i scenariot. Pojken får bära på trät som offerhandlingen ska utföras med, och han frågar sin pappa. Vi har eld och ved, men var är lammet? Och Abraham svarar ”Gud kommer att utse åt sig själv ett Lamm”. Abraham fortsätter ändå med sin akt och stoppas i sista stund med kniven i luften av Herrens ängel och de hittar en bagge att offra istället. Notera att Gud kommer att utse ett lamm och så får de en bagge. Vad är detta för berättelse? Varför finns denna berättelsen med i Bibeln?
Jo, för att 2000 år senare så skulle Gud utse ett lamm åt sig själv. Inte en bagge denna gång utan Guds lamm som Johannes döparen sa. Gud skulle utse sin son som offerlammet.Precis som Isak bar Jesus trät på vilket han skulle offras upp för samma berg som Abaham 2000 år tidigare hade tagit sin son. Gud skulle på samma plats som han lät Abraham spela upp en profetia utföra det ultimata offret. För det är precis därför berättelsen om Abraham och Isak finns med i Bibeln, för att Gud ville att denna episod i deras liv skulle se framåt till det faktiska Lammet som skulle dö, inte för att bevisa sin förtröstan på gud utan för att föra många söner till härlighet. Jesus var det lamm som Gud skulle komma att utse som ett offerlam.
Ni har hört mig säga det förut men ”Nya testamentet finns gömt i Gamla testamentet och gamla testamentet ligger upplyst i nya testamentet” Bibeln är en helhet. Och allt pekar på Jesus.
Berättelsen om Abraham och Isak tittade framåt mot Jesus. Nu ska vi fira herrens måltid där vi kommer ihåg genom brödet och vinet. Vi tittar bakåt på Jesus för att Jesus är inte bara bibelns centrum utan också hela historiens.