Jesus är fullbordandet av lagen och templet | Apg 7:1-53