Folket som går i mörkret ska se ett stort ljus | Jes 9:1-7