Guds syften fullbordade | Joh 19:19-22

Guds syften fullbordade | Joh 19:19-22

*Ljudfil saknas

Vem kunde ana att det skulle bli så här? Om någon skulle ha sagt till mig för ett halvår sen att på pingstdagen 2020 skulle vi fira gudstjänst utomhus i Jonsereds trädgårdar skulle jag aldrig kunnat tro det. Att det skulle spridas ett litet osynligt virus som drar fram över världen och sätter hela samhällen i karantän; att vi skulle behöva ställa in planerade resor, födelsedagskalas och studentfiranden. Att mängder av människor skulle bli arbetslösa och företag gå i konkurs. Att det skulle börja höras vapenskrammel mellan stormakterna, eller att tusentals personer i vårt eget land skulle dö. Vem kunde föreställa sig något sådant? För så sent som för ett par månader sen visste jag inte ens att Jonsereds trädgårdar existerade!

Vi kan inte förutse vad som ska hända

Vänner, vi kan inte förutse vad som ska hända. Vi kan inte kontrollera vad som ska hända. Vi försöker så ofta att bära hela världen på våra egna axlar, men det är bara dåraktigt. Det finns så många omständigheter vi inte kan råda över. Det finns så många variabler vi aldrig kan förutse eller ens förstå. 

Leva av tro

Det här lär oss något om det kristna livet eftersom det kristna livet först och främst kännetecknas av tro. Vi tror, vi förtröstar, vi sätter vårt yttersta hopp till någon som vi inte kan se. Det betyder inte att det är en blind tro eller en naiv tro; det finns många goda skäl att tro som vi gör. Det är inte heller en passiv ödestro som bara säger att det som händer, det händer och det finns inget vi kan göra för att påverka det. Men i slutänden lever vi i en spänning. Vi förstår att det finns saker utom vår kontroll. Men vi vet samtidigt att vår himmelske Fader regerar över allt. Så när något oförutsett händer behöver det inte rubba oss; när något roligt händer kan vi ta emot det med tacksamhet. När lidande drabbar oss kan vi möta det med tålamod. Och inför framtiden kan vi ha tillförsikt eftersom vi vet att vi har en god Fader som är allsmäktig och har kontroll på varje liten atom i hela universum och på grund av att vi genom tron är förenade med hans Son Jesus Kristus vet vi att han vill oss väl

Han älskar oss på samma sätt som han älskar sin Son av evighet. Bibeln säger att inget skapat kan skilja oss från hans kärlek. Även det som drabbar oss innebär döden för oss, vet vi att döden inte är slutet. Alla hans löften kommer att uppfyllas. Förbrytarna kommer dömas och synden kommer att straffas. Alla tårar kommer att torkas. All sorg, allt lidande kommer att få ett slut. För han är Herre över allt. Jordens alla kungar och mäktiga män finns i hans hand. Också alla små virus finns inom hans kontroll. 

Intro till texten

Jag skulle vilja visa er en bibeltext som har fascinerat mig under de senaste veckorna. Ju mer jag funderat över den, desto mer har jag fascinerats över hur Guds syften uppfylls i detalj, också i det mest orättvisa, förnedrande och förkrossande lidande som världen skådat. 

Under den sista natten innan han blev korsfäst förhördes Jesus sex gånger. Det började i översteprästens hus, först med prästen Hannas och sedan prästen Kajfas. Därefter fördes han till Stora Rådet, judarnas högsta domstol, och förhördes av dem. Efter förhören hos de judiska ledarna fördes han sedan till den romerske ståthållaren Pilatus, sedan till kung Herodes och därefter tillbaka till Pilatus. 

Det verkar inte finnas någon ände på korruptionen. Judarna överöste honom med falska anklagelser som de inte kunde verifiera eftersom han var oskyldig. Jesus blev övergiven av alla sina vänner. Han fick utstå hån, misshandel och blev till sist torterad till döds som en hädare och fiende till Rom. Det var några av mänsklighetens allra mörkaste timmar. 

Men mitt i allt detta får vi se en strimma ljus. Vid första anblicken ser det ut som en enkel historisk detalj, men den är mycket intressant. Om du har en bibel, bläddra till Johannesevangeliets 19:e kapitel, vers 17.

Johannesevangeliet 19:17–22 (SFB-98)

17…han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas Dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata. 18Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten.

19 Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: “Jesus från Nasaret, judarnas kung.” 20 Anslaget lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. 21 Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: “Skriv inte judarnas kung, utan att han har sagt: Jag är judarnas kung.” 22 Pilatus svarade: “Det jag skrivit har jag skrivit.”

Även om det här blir en betydligt kortare predikan än vanligt tänkte jag ändå dela upp den i tre punkter. Först vill jag att vi ska lägga märke till det märkliga faktumet att Jesus kallas ”judarnas kung” mitt under hans största förnedring. Därefter vill jag att vi ska se Guds osynliga hand bakom allt detta, att Jesus faktiskt öppet förkunnades vara judarnas kung, och det av hans fiende när alla hans vänner hade flytt. Till sist vill jag säga något om vad det här kan betyda för oss. 

I. SE JESU TITEL: KUNG

För det första: lägg märke till att Pilatus skriver en titel på anslaget som sattes på korset. Det är anmärkningsvärt eftersom det här anslaget var ett juridiskt dokument. Tanken var att man skrev en skylt där det stod det brott för vilken den anklagade hade dömts till döds. Alla som såg avrättningen skulle kunna veta varför brottslingen avrättades. Alla som avrättades hade ett anslag. I enstaka fall kan vi läsa om en härold som ropade ut anklagelsen, men i regel fanns det en skylt. Troligtvis hade de båda rövarna varsin skylt, där det stod ”stöld”.

Början på hans triumf

Men hos Jesus stod det inget brott, eftersom Pilatus inte kunde finna honom skyldig till någonting. Istället skrev han att Jesus var judarnas kung. Varför gjorde han det? Jag tror inte att hans syfte var att förnedra Jesus med att sätta en ironisk titel där det egentligen borde ha stått ett brott. Jag tror han ville ge ett stick till judarna som var så ivriga att döda honom fast han inte hade gjort något fel. Pilatus hade tidigare talat om Jesus som deras kung. Pilatus var rädd för folket. Han hade låtit sig övertalas att döda denne oskyldige man. Det här var hans lilla hämnd. Här fick hela folket del i skammen när Pilatus tog deras kung, misshandlade honom och hängde upp honom naken att dö på ett kors. 

Men vänner, lägg märke till att oavsett vilket syfte Pilatus hade med att skriva som han gjorde så träffade han helt rätt! Istället för att skriva ett brott, vilket hade varit en lögn, skrev han sanningen. Han talade sant om Jesus. Och på det sättet blev detta budskap början på Kristi triumf. Mitt i lidandet; mitt i förnedringen, mitt i den förkrossande smärtan och ensamheten får vi se en strimma ljus: han är judarnas kung, och inte bara judarnas kung utan hela världens kung. 

En upprättelse

Det blev också början till en upprättelse för honom. Det fanns inget brott att fästa honom vid. De hade kallat honom en hädare; de hade rivit sönder sina kläder i förakt för hans påstådda hädelse. De hade pressat Pilatus att frikänna en skyldig man så att Jesus kunde dö istället. Men mitt i all korruption förkunnar denna märkliga skylt att här hänger en oskyldig man. 

Så varför hänger han där? Var han bara ett offer för omständigheterna? Var han bara på fel plats vid fel tid? Hade han otur? Nej, vänner, inget sådant. Vi går till den andra punkten. 

II. SE GUDS OSYNLIGA HAND

Se Guds osynliga hand i allt detta. Han är Herre över allt! Bibeln lär oss att ingenting händer av en slump. Gud för historien framåt helt och hållet enligt det rådslut han lagt fast innan värdens grund blev lagd. 

Styr Pilatus hand, tvärtemot hans natur

Hur kan det komma sig att det är just Pilatus – även om han inte menar det – som är den som förkunnar att Jesus är kung? Fanns det inte andra som var lämpligare? Jesu lärjungar visste ju att det var sant. De hade sett honom göra mängder med under. De hade sett honom förvandlas uppe på berget och stråla av ljus. De hade sett honom resa sig upp i en båt och stilla en storm bara genom att tala till den. De hade sett honom driva ut demoner, bota sjuka och uppväcka döda. De visste att han var kung – men var fanns de nu? De hade sprungit och gömt sig. 

Den ende som fanns där var Pilatus. Han var en ond man. Han hade ingen kärlek till Kristus. Han var korrupt och hade dömt honom till döden fast han inte kunde hitta något fel hos honom. Han tänkte bara på sig själv. Men det är inget problem för Gud. Gud kan använda vem som helst för att uppfylla sina syften. Om Gud, under de mörkaste timmarna då hans Enfödde Son bär sitt folks synder och bär Guds vrede mot dessa synder—om Gud här vill ha ett banér som i strid med all rim och reson förkunnar sanningen om vem Jesus är, då ordnar han det. Även om den enda som finns att tillgå är en korrupt ståthållare som är hans fiende. Även om det går emot allting i denna korrupta persons natur. 

Tid och plats enligt Guds syften

Lägg också märke till att det här sker i en tid och på en plats som är helt i linje med Guds syfte. Det står i texten att skylten skrevs på tre språk; de två dominerande världsspråken grekiska och latin och på hebreiska eftersom det var skriftspråket i det landet. Och detta var under påskveckan då staden var full av besökare från världens alla ändar. Alla kunde se och förstå: där hänger en man som blir torterad till döds utan att ha begått något brott. Istället kallas han ”judarnas kung.” 

III. VAD BETYDER DET FÖR OSS?

Det finns mycket mer vi skulle kunna säga om det här, men låt oss gå vidare och fundera kring var det här kan betyda för oss.

Gud regerar över alla omständigheter

Det mest uppenbara är väl att Gud regerar över alla omständigheter. Det spelar helt enkelt ingen roll hur starka och imponerande krafter som tycks koppla världen i ett järngrepp. Gud är så oändligt mycket större. 

I Psalm 2 beskrivs en sammankomst av världens mest inflytelserika ledare, ett sorts G20-möte där de kommer samman och bildar en militär koalition för att störta Guds herravälde. De samlar sina atombomber och sina ballistiska robotar och ställer sina sikten mot Guds tron. Psalmen säger att jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans Smorde. 

Men psalmen fortsätter med att beskriva hur Gud ser på alla dessa samlade krafter. Han ser deras atomvapen och deras imponerande muskler. Och vad gör han? Sitter han och darrar av rädsla? Nej – det står att han som bor i himlen ler. Han är så oändligt mycket större. Han regerar över alla omständigheter. 

Men inte bara över alla omständigheter. Judarna krönte Kristus med törne och de trodde att de hade fråntagit honom all hans kungliga värdighet och ändå blir han presenterad som deras kung. När de försökte få Pilatus att ändra på sig var han plötsligt orubblig. Han som tidigare hade varit så vek gjorde plötsligt det som Jesu närmaste vänner inte vågade. Därför att Gud regerar inte bara över alla omständigheter utan också över alla människors planer. Ordspråksboken säger att,

Ordspråksboken 21:1 (SFB-98)
1Kungens tankar är som vattenbäckar 
i Herrens hand, han leder dem vart han vill.

Ni vet att ordet ”corona” är ett låneord från latinet och betyder krona. Det är ett märkligt namn på ett virus. Det har fått ett namn som om det vore en kung. Och det sveper över världen med stor kraft. Det belägrar hela kontinenter och får städer och samhällen att stanna upp. Det dödar tusentals. 

Befaller vår omvändelse

Men vänner, jordens alla kungar; jordens alla coronor är ingenting i förhållande till Gud. Och han säger i Psalm 2 att han har insatt sin kung på sitt heliga berg. Det är där Jesus hänger på korset. Denne döende man är kungars kung och herrars Herre. Och Gud säger till oss i psalmen: ”var nu kloka, ni kungar. Ta varning, ni domare på jorden.” Varför då? Därför att, som Paulus säger inför filosoferna i Aten, 

Apostlagärningarna 17:30–31 (SFB-98)
30Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. 31 Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.

Inbjudan att följa Jesus är inte en inbjudan. Det är kungens befallning, och bakom den ligger kungens hela auktoritet. 

Burit vår skuld

Men det är inte bara en befallning; det är också enda sättet för oss att bli verkligt fria. För varför hängde han där? Han som är kungars kung, vad var syftet med att han dog oskyldig på korset? När vi säger att han uppfyllde Guds syften, vad handlade allting om? 

Det handlade om att vi skulle ha liv och liv i överflöd. Han gav sitt liv så att du genom tron på honom skulle kunna få del i hans liv. Han tog din synd och bar hela straffet så att du som tror på honom inte ska gå under utan kan bli fri och få evigt liv. 

AVSLUTNING

Så, vem du än är; om du är medlem i vår församling eller om du aldrig satt din fot i en kyrka—jag vill vädja till dig att omvända dig och tro på Kristus. Du behöver inte bära hela världen på dina axlar. Han är den ende som kan det. Låt oss alla kämpa mot vår synd i Andens kraft och leva våra liv till Guds ära. Låt oss än en gång förnya vårt hopp i Kristus och påminna oss att inget skapat kan skilja oss från hans kärlek. 

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *