Undervisning on Josua

Josua och befälhavaren | Jos 5:13-6:5

Vi fortsätter att titta på gammaltestamentliga texter som förutsäger och förklarar den kommande frälsaren. Vi gör det med utgångspunkten att hela Bibeln är en sammanhållen enhet som med sina många olika författare och många olika sorters texter ändå berättar en sammanhängande berättelse om hur Gud i kärlek och trofasthet fortsätter att söka och upprätta och försona sig med det folk han från början skapat till att ära och njuta av honom. Ett folk som ständigt gör uppror mot honom och…