Stenen som husbyggarna förkastade | Ps 118:22

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *