Church Blog

Why Swedish Churches Need Membership

**Originally written for the 9Marks Journal “Church Membership: Following the Lord Together.” Sweden is one of the most secular and individualistic cultures in the world. I’ve often been asked, in a setting like Sweden, whether church membership is even wise. Won’t it simply turn people away? Other articles in this Journal provide compelling arguments that church membership is biblical. In this article, I hope instead to show why church membership matters in places mired in secularism and individualism. Hopefully these…

Inbjudan till vår första gudstjänst

Kära vänner, Efter att ha träffats veckovis sedan september och samtalat ingående om olika aspekter av kyrkans väsen, ordning och uppdrag avser vi, om Herren vill, att bilda Göteborgs 8:e Baptistförsamling i ett församlingsmöte den 24 mars för att sedan fira vår första gudstjänst som församling på palmsöndagen den 25 mars kl 10:30 i Allégården på Södra Allégatan 4 i Göteborg. Detta är en stor glädje för oss, en glädje vi önskar dela med vänner och bekanta, såväl kristna som…